Categorieën
Oud nieuws

Corona check 25 September

Geachte secretarissen

Hierbij de berichtgeving vanuit de KNBB sectie Carambole info voor de Corona check.

Gaarne dit kenbaar maken aan de leden van u vereniging en met name aan de teamleiders en wedstrijdleiders.

Onderwerp: Biljarten en het Coronatoegangsbewijs

Met ingang van komende zaterdag (25 september) heeft de Overheid haar coronaregels aangepast voor de horeca. Aangezien onze biljartsport hier nauw mee verbonden is, heeft het bestuur KNBB zich gebogen over de consequenties.
Met uitzondering van situaties waar het sport- en horecagedeelte gescheiden zijn of kunnen worden (voor ondernemers zie: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en- Zaatschappij/coronavirussportactiviteiten-in-nederland voor de voorwaarden), is toegang tot biljartlocaties slechts mogelijk
op vertoon van een coronatoegangsbewijs.

Als KNBBNWN hebben wij de afgelopen anderhalf jaar telkens het overheidsbeleid gerespecteerd en gevolgd. Dat doen we ook nu en weer.
Dat betekent onder meer het volgende:

Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een team dat toegelaten wordt tot
de lokaliteit waar gespeeld wordt. De teamleiders zullen hiervoor actie moeten ondernemen
en bij twijfel ruim voorafgaand aan de speelavond/dag contact opnemen met de betreffende
lokaliteit om onduidelijkheid op de speelavond zelf te voorkomen.
 Het huidige reglement biedt voldoende mogelijkheden wedstrijden te verplaatsen, mits tijdig
aangegeven bij de tegenstander en wedstrijdsecretariaat. Wedstrijden die verplaatst worden
ten tijde van de Coronacheck-periode tellen niet mee voor het maximaal aantal
wedstrijdverplaatsingen binnen het reglement.
 Iedere speler dient zich te houden aan de maatregelen die een lokaliteit heeft moeten
nemen als gevolg van het overheidsbeleid indien nodig contact opnemen met lokaliteit.

Alle teamcaptains dienen te worden geïnformeerd. En deze informeren de leden van het team van de te nemen maatregelen.

Wij hopen op eenieders begrip en kijken er naar uit dat we ondanks deze ingewikkelde tijden er een mooi en sportief volwaardig seizoen van kunnen maken.