Categorieën
Oud nieuws

Binnenkort weer open.

Beste biljartvrienden van W.B.C. en Wieringermeer’85,

We hebben er maanden lang naar uitgekeken, maar eindelijk mogen wij binnenkort ons geliefde spelletje weer spelen. De voorzitter heeft alle kanalen bekeken wat er wél of niét mogelijk is om ons geliefde spelletjes weer te beoefenen.

We mogen binnenkort weer open en dat betekent weer Biljarten! Binnensportlocaties gaan weer open onder voorwaarden.

Besluitvorming ten aanzien van de volgende versoepeling op dinsdag 1 juni hierin wordt meer bekend gemaakt over de 3e stap, die gepland staat voor 9 juni. Hierin wordt de versoepeling voor binnensport ook bekend gemaakt. Maar…. de Veiligheidsregio NHN meldt in “FAQ bij tijdelijke maatregelen bij binnensporten” dat; indien een locatie als een binnensportlocatie als een spellocatie kan worden aangemerkt b.v. bowlen of snooker kan de locatie open voor het beoefenen van de sport, niet voor vermaak. Dat geeft ons de ruimte om het biljarten weer te oefenen. De eventueel aanwezige kantine blijft binnen tot nadere mededelingen gesloten.

Vanaf maandag 7 – en dinsdag 8 juni kan W.B.C. en woensdag 9 – en donderdag 10 juni kunnen wij weer een begin maken met de clubavonden.

Dat betekent dat wij niet in één keer alle spelers weer op de clubavond willen ontvangen maar starten met b.v. 10 leden W.B.C. op maandag en 10 leden op de dinsdagavond. Voor Wieringermeer’85 b.v. 14 leden op de woensdagavond en b.v. 14 leden op de donderdagavond. De clubavond competitie begint indien toegestaan (maar daar gaan we nu vanuit) in september.

Maar dat willen wij wel doen met handhaving van de corona maatregelen.

1. Houdt 1½ meter afstand van elkaar.
2. Was regelmatig je handen.
3. Blijf weg als koorts hebt of verkouden bent.
4. Hoest en nies in je ellenboog.
5. Maak na iedere partij de toetsenborden schoon.

De maatregelen in het biljartcentrum die voor de lock-down van kracht waren blijven ook nu nog gehandhaafd. De wedstrijdleider zal er op toezien dat de maatregelen gerespecteerd worden. Dat neemt niet weg dat wij er met z’n allen ervoor kunnen zorgen dat we weer vrij kunnen biljarten. Spreek elkaar er op aan als je ziet dat een biljarter de maatregelen uit het oog verliest.

Nu mag binnen nog geen drank worden geserveerd, hopelijk is ook dit dorstlessende probleem vanaf 9 juni niet meer van kracht en kunnen we de koelkasten weer rijkelijk aanvullen. Buiten een drankje laten brengen tot 22.00 uur mag wel

Veel biljartplezier,

Paul Wansink, voorzitter WM’85

Ps. Zelf ben ik van maandag 24 juni t/m ± 12 juli met vakantie.

Categorieën
Geschiedenis

Biljartvereniging Wieringermeer’85 ziet de toekomst positief tegenmoed!

De definitie van positiviteit is dat je dingen willen zien die overeenkomen met wat jij wil zien.  

Steeds meer mensen in onze omgeving hebben hun eerste vaccinatie tegen die verschrikkelijke wereldwijde coronaziekte achter de rug.

Corona virus Doordat alle leden zich goed aan de genomen maatregelen hebben gehouden is coronaleed gelukkig (voor zover ik het kan overzien) binnen onze vereniging bespaard gebleven. Helaas is door het kabinet vanwege de hoge ziekenhuisbezettingen op de IC’s  de binnensport nog steeds niet vrijgegeven, maar er komt licht aan de horizon.    

Lente water zon Vandaag is voor het eerst medegedeeld dat het aantal besmettingen is gedaald. De lente komt er aan, is dat goed nieuws in de strijd tegen corona? Als het allemaal zo gaat zoals het nu gaat… Ja. Viroloog Louis Kroes van het LUMC te Leiden laat weten via een bericht in het AD; de Lente gaat samen met vaccinatie en de bijbehorende immuniteit een enorme daling geven van het aantal coronabesmettingen. Laten we hopen en er vanuit gaan dat de heer Kroes daarin gelijk heeft.     

De angst voor het virus is in de loop van de tijd wat afgenomen, het keerpunt is bereikt. Voor ons zou het kunnen betekenen dat wij, zij het in opgesplitste groepen wellicht in juni /juli weer onze geliefde biljartsport weer zouden kunnen beoefenen. En laten we eerlijk zijn wie zou dat na bijna een jaar niet kunnen biljarten niét willen, Iedereen toch!  

Positief eindigen….. nog even geduld hebben en dan is het zover!  

Paul Wansink, voorzitter    


Kijk regelmatig op de site naar de nieuwe berichten. 

Zoals al eerder vermeldt sturen we geen berichten meer per direct naar de leden maar plaatsen wij deze op onze nieuwe website.  

Op de site zal worden vermeldt wat de laatste stand van zaken is betreffende de corona maatregelen een andere mededelingen. Zodra er door de overheid nieuws beschikbaar komt zullen wij u hierover informeren. Het bestuur zal in overleg een besluit nemen en u op de hoogte brengen wanneer er weer gebiljart mag worden.  

Categorieën
Oud nieuws

Prettige Paasdagen 2021

Beste Clubleden,

Het is alweer enige tijd geleden dat wij een positief bericht hebben kunnen sturen. Niet dat wij nu gaan vertellen dat we weer mogen biljarten, nee dat zit er vanwege de corona nog steeds niet in. Maar… er komt hoop aan de horizon. Velen van ons hebben al een vaccinatie gehad en de komende periode gaat het vaccineren in een stroomversnelling (is ons beloofd). Hopelijk kunnen we in september weer aan de club competitie en aan de PK’s en teamwedstrijden deelnemen. Een groot moment waar wij allen naar uitkijken.

Tot die tijd hopen we maar op een mooie zomer waarin iedereen zijn eigen gang kan gaan. Wellicht mogen we dan weer in klein comité aan de binnensport beginnen, laten we het hopen.

Het bestuur wenst iedereen hele gezellige Paasdagen toe en houdt moed, er komt weer een tijd dat we allemaal weer aan de tafel staan om ons geliefde biljartspelletje te spelen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Paul Wansink, voorzitter

Categorieën
KNBB

KNBB Nieuwsbrief Maart 2021

THE HILL WE CLIMB …

Was de titel van de prachtige en inspirerende voordracht van Amanda Gorman tijdens de inauguratie van Joe Biden. Wat heeft dat met biljarten te maken en wat moet dat in deze nieuwsbrief, zult u denken. Niets of iets? Dat laatste!

Na een heftige verkiezingsstrijd en oplopende onrust in Amerika staat Joe Biden voor de lastige taak het land overeind te houden. De voordracht van Amanda zal hem en alle Amerikanen daarbij helpen. In biljartland is het niet anders. De uitbraak van corona heeft de biljartsport stil gelegd. Eerst in maart en in tweede instantie in september 2020. Aangescherpte maatregelen in december en een verlengde lockdown, met als klap van de veel genoemde hamer, de avondklok.

Onrust in ons biljartwereldje, vragen over restitutie van contributie, teruggave van inschrijfgeld waren daar uitingen van. Wat gaan onze leden doen, zeggen ze op of blijven ze loyaal? Restitutie van contributie behoort niet tot de mogelijkheden, hebben wij u al eerder uitgelegd. Maar omdat het uitspelen van competities niet voor de hand ligt, heeft het bestuur van KVC besloten de inschrijfgelden van de diverse landelijke competities terug te betalen. Meerdere districten doen dat ook met de door hen ontvangen inschrijfgelden, vertrouwend op de loyaliteit van de leden.

En midden in die onrustige periode was daar dan de Duke Challenge. Een invitatietoernooi met gevestigde namen en aanstormend talent. Het werd een prachtig evenement, uitgezonden door Ziggo Sport en bekeken door meer dan 200.000 biljartliefhebbers per dag. En een gedroomde winnaar, Dick Jaspers. Medeorganisator Harry Mathijssen van de stichting BEN, bedankte tijdens het driedaagse toernooi meerdere keren de sponsoren, Ziggo Sport, Kozoom en de KNBB. Willem La Riviere, bondsdirecteur, heeft veel lobbywerk verzet bij en met het NOC*NSF om dit evenement “op de kaart” te krijgen.

Wij vertrouwen erop dat dit lobbywerk onze leden en de andere 180.000 Challenge-kijkers aanspreekt, inspireert en dat het leidt tot ledenbehoud of nog beter, tot groei van ons ledenaantal. Hoe groter de KNBB/KVC, hoe sterker we staan!

SO WE CAN CLIMB THE HILL …….AFTER CORONA!


Biljartevenement Merwestein: eind juni 2021

Tijdens de ALV van 19 december 2020 hebben we de districten meegedeeld dat de teamcompetitie en de daaropvolgende Landsfinale dit seizoen niet meer doorgaan. Wel willen we bekijken of we een nationaal biljartevenement kunnen organiseren in de periode waarin normaal gesproken de Landsfinale zou plaatsvinden: in juni 2021 in sporthal Merwestein. Aan dit evenement kunnen spelers uit de volgende categorieën deelnemen: Avondbiljart – Dagbiljart – Dames – Jeugd en Rolstoelbiljart.
Het evenement betreft de spelsoorten kader 38/2, libre, driebanden en bandstoten op de kleine tafel. Er zal gespeeld worden op basis van het intervalsysteem.

Per district mag per spelsoort en klasse 1 deelnemer en een reservespeler worden opgegeven. De reserves kunnen worden ingedeeld indien er niet genoeg inschrijvingen zijn. Opgegeven deelnemers moeten lid zijn van KVC.

In deze coronatijd kan het moeilijk zijn om te bepalen wie er door het district wordt afgevaardigd.
Suggesties hiervoor zijn:

  • Als er de tijd voor is, zou men nog voorronden kunnen spelen.
  • Als er districtsfinales zijn gespeeld, kan men de kampioen afvaardigen.
  • Zijn er helemaal geen voorronden of finales gespeeld en is er te weinig tijd om nog iets te organiseren, zou men de kampioen van vorig seizoen in kunnen schrijven.

De poulewedstrijden van de avondbiljarters zullen op een doordeweekse dag gespeeld worden en de finales op één dag in het weekend.
De dagbiljarters spelen hun wedstrijden allemaal op één dag doordeweeks.
De dames, rolstoelers en de jeugd spelen alles op één dag in een weekend.
Daarnaast reserveren we nog één dag in het weekend voor de vrijwilligersdag.

Inmiddels zijn alle districten via een brief hierover geïnformeerd. Wij zullen uiterlijk 1 mei a.s. beslissen of dit evenement wel of niet kan doorgaan, in verband met de coronamaatregelen.


NK biljarten 2021 voor teams met VG-spelers

Aan iedereen die het VG-biljarten een warm hart toedraagt

In het weekend van 6 en 7 februari zou weer het NK biljarten voor teams
met VG-spelers georganiseerd en gespeeld worden.
Helaas heeft Covid ook roet in dit smakelijke weekend gegooid en kon dit
niet doorgaan. Wel zijn er mooie herinneringen aan vorig jaar vastgelegd in een filmpje. De VG-commissie spreekt vooral de wens uit dat ze volgend jaar dit mooie evenement weer mogen organiseren.

Kijk op: www.https://youtu.be/4nVuFJSE8sM


METEN IS WETEN, VEEL WETEN IS VEEL BILLIJKEN!

Het bestuur van KVC wordt met een zekere regelmaat benaderd door verenigingen met de vraag of er contributie en/of inschrijfgeld terugbetaald wordt. Naast de beantwoording van die individuele vragen hebben wij daar ook in onze nieuwsbrieven aandacht aan geschonken.

Het is van groot belang dat de sportinfrastructuur, onze verenigingen, overeind blijven. Wellicht ten overvloede wijzen wij u en hen (via de website) nog op de regelingen die van kracht zijn.
Zie https://www.carambole.nl/nieuws/kabinet-verlengt-specifieke-steunmaatregelen-sport

Om onze verenigingen nog beter te kunnen begrijpen en te informeren, willen wij graag meer inzicht krijgen in het beleid dat de districten voeren m.b.t hun contributies en inschrijfgelden. Daarom hebben wij de districten verzocht om onderstaande vragen te beantwoorden:

  • Hoe berekent uw district de districtscontributie, per kalenderjaar of per wedstrijdseizoen?
  • Wat bedraagt de districtscontributie en bent u voornemens terug te betalen/verlagen, geheel of gedeeltelijk?
  • Wat bedraagt het inschrijfgeld voor de voorwedstrijden PK’s binnen uw district en bent u voornemens om de inschrijfgelden terug te betalen, geheel of gedeeltelijk?
  • Wat bedraagt in uw district het inschrijfgeld voor de teamcompetitie en bent u voornemens om geheel of gedeeltelijk terug te betalen?
  • Bent u voornemens om een (extra) bedrag te reserveren voor het seizoen 2021/2022?
  • Is onder uw leden de stemming : “juist nu moeten wij met ons allen de schouders onder onze KNBB zetten” of verwacht u een “leegloop” bij de binnen uw district aangesloten verenigingen?

Inmiddels is van het merendeel van de districten antwoord ontvangen. De uitkomsten zullen worden gedeeld met de districtsbesturen.


Voor de agenda: voorjaarsvergadering KVC

De eerstvolgende ALV van KVC is vastgesteld op zaterdag 5 juni 2021. Uiteraard zullen we moeten afwachten of dit een fysieke vergadering kan worden (heeft onze voorkeur) of dat we dit weer via Teams moeten organiseren. Hoe dan ook: noteer alvast de datum in de agenda!


TASO Subsidie voor biljartverenigingen en districten

Vraag nu aan ter compensatie voor het omzetverlies vierde kwartaal 2020

De TASO regeling is vanaf 19 februari geopend, en zal sluiten op 5 april.
Deze tegemoetkoming is voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Dit verlies moet het gevolg zijn van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. De organisatie moet financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

Artikel op website Carambole: https://www.carambole.nl/nieuws/taso-subsidie-voor-biljartverenigingen-endistricten


Voor meer informatie en aanvragen ga je naar: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursportcovid-19

Hierboven heeft u de nieuwsbrief van de KNBB Maart 2021 gelezen. Het origineel valt hier te downloaden/te lezen.

Categorieën
Geschiedenis

Berichten uit de oude doos

Een bericht uit de oude doos, het klinkt zo vreemd en daarom noemen ze dit tegenwoordig “Het archief” Voorzitter Paul is verbannen naar de computerruimte. Wat hij aldaar opduikelt is wel bijzonder en dat wil hij u niet onthouden. Onderstaand enige voorbeelden,

Categorieën
Nieuws

Als je als biljartclub moet verhuizen

Was het nou een gerucht, of was het werkelijk waar?
De Oude Beurs gaat dicht over, zeg, ruim een jaar.
“Ach, dat kan niet. ’t Zal zo’n vaart niet lopen”.
Velen bleven tegen beter weten in nog op vele jaren hopen.
Ooit zonder bediend te worden door Ingrid en Ineke? Dat kan niet bestaan!
Middenmeer zonder Oude Beurs; hoe moet dat verder gaan?

Ben je toch mooi klaar mee als vaste klant.
Zoek zelf maar uit waar je straks als biljartvereniging belandt.
Het bestuur zag de donkere bui al hangen en nam dit niet voor lief,
En ging in 2008 op zoek naar een geschikt alternatief.
Misschien De Meerbaak? O, nee, wordt veel te duur!
Twee tafels permanent in één ruimte verhoogde aanzienlijk de huur.
Ook contact nog met bar De Draver gelegd.
Mogelijk kunnen we in een lokaal van een lege basisschool terecht.

En al snel daarna de gemeente Wieringermeer over ons probleem ingelicht. Zij is immers op de belangen en het welzijn van al haar inwoners gericht. Nou, Lou Loene, van die kant veel beloftes, maar weinig wol.
Wel een voorstel, ons inziens echt te dol:
“Jullie kunnen straks ook in Kreileroord gaan spelen.
We kunnen jullie het multifunctioneel centrum aldaar aanbevelen”.
Dat was natuurlijk gemeentelijk eigen belang,
Want een schip van bijleg is dat MFC allang.
En wanneer straks de gemeente fuseert wordt ons zeker voorgelegd:
“In Nieuwe Niedorp of Breezand in Bloemlust kan je ook terecht”.
Daarom geen burgemeester die opent dit pand,
Want de medewerking uit Wieringerwerf raakte wal noch kant.

De secretaris van onze club wees op de lege bibliotheek,
Die bij de Brede School aan het Pienterpad neerstreek.
Contact gezocht door vz. Paul met vestigingsmanager Kees Vroonhof.
Over de eerste bespreking waren we al vol lof.
In overleg met directeur Westra werd besloten,
Dat het gebruik van de bieb in een antikraakovereenkomst werd gegoten.
Notarieel werd een en ander vastgelegd,
En zolang CAV/Agrotheek Haytema in chemicaliën zit kunnen we zeker in dit pand terecht.

Daar sta je dan als club in een mooi leeg gebouw
Met allerlei voorstellen hoe je dat nou toch inrichten zou.
Eerst maar eens op snor naar 2 biljarttafels bij Feller, Meilink en Dirk Snip,
Maar die waren nogal prijzig gezien onze knip.
Toen vond Paul op Marktplaats twee gelijke tafels naar onze zin.
En hij kletste als onderhandelaar 1000 Euro van de prijs van het begin.
Op zaterdag 25 april jl. haalde Jan Stam de tafels op in Eijsden.
Met hulp van vier leden, die eerder die dag naar ’t Zuiden reisden.
Henk, Jan, Paul, Jaap en Jan Goverse sjouwden zich daar een breuk.
Wat zijn die leien zwaar! Voorwaar, echt niet leuk.

De dagen daarna inzet van het merendeel der leden.
Ieder mocht met zijn specifieke kwaliteit naar buiten treden.
Eerst samen wat inventaris: stoelen, tafels en glaswerk van De Oude Beurs oversjouwen.

Om daarna de ruimte in te delen en op te bouwen.
Het duo Jaap en Jaap gaven zich over aan het biljarttafels monteren
Precisiewerk, duurde even en daarna de verwarming uitproberen.
Resultaat: prima tafels, lopen als een zonnetje, eigenlijk geen carambole te missen,
Of je moet je , zoals gebruikelijk, weer in ’t effect vergissen.

Johan Hoekstra was er bijna alle dagen.
Schilderde de voordeur; je kon hem overal voor vragen.
Soms te enthousiast, bedoelde het vast niet fout,
Molde het slot van de kluisdeur. Wat had ie ’t benauwd!
Zo ontdek je: een bank overvallen is aan Johan niet besteed.
Hij zit zelf voorgoed opgesloten, voor ie ’t zelf weet.

Henk van Schaik maakte de buitenomgeving onkruidvrij,
En houdt als lid de tafels immer stof en pluisjes vrij.
Hij is overigens “onze biljarter van het jaar”,
Want hij stootte een aardig geldbedrag voor de clubkas bijelkaar.

Jan van Scheijen schilderde het naambord boven de deur
En Paul en Wil gaven de ramen met posters wat extra kleur.
Jaap Schipper ontpopte zich als glazenwasserexpert.
Met lange ragebol en wisser reikte hij heel ver.
Als een rover strompelde Jaap door de struiken.
Alleen Ria Datema kon later haar wisser niet meer gebruiken.

Het ene lid kwam met een klok, een ander met schilderwerken.
Weer een ander met een deur en raam om de speelruimte te beperken
Of met een koffiezetapparaat, een radio of koele kast,
En een magnetron voor ’t verwarmen van de soep voor onze gast.
Een stofzuiger( zelfs twee) een pan, een kan of kurkentrekker ,
En voor de aansluiting van alle apparatuur meer dan één dubbele stekker.
Door betrokkenheid van velen ben je snel goed voorzien.
Piet en Wil zorgde via Sigro voor een natje en een droogje bovendien.
Geen horecaprijzen; toch verdienen aan het gelag,
Wat gezien de oplopende kosten echt wel mag.

Simon Schotte en Jan van Scheijen, vaklui op en top,
Zetten een afscheidingswand in enkele dagen op.
’t Maakt het knusser en ook om energiekosten te besparen
En dat niet alleen vanwege milieuoverwegingen, o zo, actueel de laatste jaren.

Dan Edwin van Schagen, onze sponsor en keukenspecialist,
Kon voor de opbouw van een keukenblad met toebehoren niet worden gemist.
Een buisje hier, wat stroom erbij
De aanstaande kantinebeheerder keek steeds meer blij.
Dat is Simon Schotte, bood zich vrijwillig aan.
Wel knap als je dat nooit eerder hebt gedaan.
Alles wordt keurig genoteerd op lijsten van penningmeester Piet.
Maar fris schenken doet Simon in de eerste ronde niet!

En vandaag openen we vol trots ons nieuwe Biljartcentrum W’Meer ’85.
Al veel gehoord: “Wat zitten jullie daar nu prachtig”.
Maar we zouden hier nooit zo hebben gezeten
Als we niet van onze vz. Paul Wansink hadden geweten.
Paul, wat heb jij aan dit alles achter de schermen al niet gedaan.
Overige leden geen benul daarvan en jij je nooit daarop voorgestaan.
Bellen, mailen, vergaderen en nog eens bellen.
Uren, dagen aan besteed; bijna niet na te vertellen.
En daarna nog veel gehannes, slapeloze nacht.
Dit had je na al je goede zorg vast en zeker niet verwacht.

Paul, nu spreek ik namens alle leden:
“Wij zijn blij met jou tot op de dag van heden”.
Een opgewekt karakter, in, ook altijd voor een mop.
En als speler serieus, langzaam groeiend naar de top.
Daarom voor jou van ons allen deze bloemen.
Je mag het een teken van onze waardering voor jou noemen.
Dina voor jou `Merci`, dat Paul er steeds mocht zijn
Want al dat gedoe voor zo´n club is voor jou ook niet altijd fijn.

Tot slot, bedankt iedereen die bouwde aan dit huis.
Hopelijk voelt iedereen zich hier straks voor altijd thuis.
En rollen de ballen hier straks over het groene laken,
Dan zul je voor een carambole toch altijd nog na de 2e ook de 3e bal moeten raken.
Want dat maakt met De Oude Beurs geen enkel verschil.
`Dat je er nog veel mag raken`, is wat ik maar zeggen wil.

Wil Datema,
Uitgesproken tijdens de officiële opening (in de oude bibliotheek) van het 1e Biljartcentrum Wieringermeer ´85 aan de Havenkade te Middenmeer op zaterdagmiddag 29 augustus 2009.