Ereleden

Ereleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd. B.V. Wieringermeer kijkt vol bewondering terug op haar Ereleden.

Jaap van Schagen was mede-oprichter, voorzitter en wedstrijdleider van 1985 tot en met 2003. Jaap was een man met weinig woorden, maar onderscheidde zich door liefde voor de biljartsport in het algemeen en zijn sportiviteit. Tevens was Jaap lid van het Districtbestuur Schagen en omstreken waar hij in 2003 voor zijn grote staat van dienst als p.r. man óók tot Erelid werd benoemd. Op 14 januari 2004 overleed Jaap.

Wil Datema is lid geworden in 1997 en werd in 1999 secretaris van de biljartvereniging. Wil heeft dit altijd met verve gedaan en heeft zich in de 17 jaar als secretaris en gerespecteerd lid enorm veel betekend voor onze biljartclub. Ook als Districts-arbiter binnen de KNBB district NWN heeft Wil zich altijd loyaal opgesteld. Gelukkig heeft Wil de begin status van ons nieuwe onderkomen in Slootdorp nog mee gemaakt, de definitieve opening heeft hij helaas niet meer mogen meemaken
op 14 mei 2018 overleed Wil.


De laatste carambole

Het leven is een spel
van geven een ontvangen,
van succes en missers,
en ongekend verlangen.
’t Lijkt, als op het groene laken,
Maar nét hoe de ballen rollen.
Ja, dat lijkt zo, maar is niet altijd waar.
’t Levensspel laat niet met zich sollen.
Het goede gevoel is belangrijk,
en ook de keu op maat,
en of de bal dankzij het juist’ effect
de goede richting in gaat.
Je stoot te dik, te dun,
of niet op tijd gekrijt.
Het lijkt wel als het leven,
de regie ben je even kwijt.
Geduld; steeds opnieuw proberen,
en met én van elkander leren.
Spel en leven zijn elkaars symbool.
Maar let wel …………….
Eens maakt iedereen zijn laatste carambole.

Wil Datema, secretaris 2004