Privacy- en toestemmingsverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe regelgeving op het gebeid van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit is de privacy- en toestemmingsverklaring van B.V. Wieringermeer ’85 lid van de KNBB gevestigd in Slootdorp, ingeschreven als stichting bij de KvK in Alkmaar onder nummer 37106115, hierna te noemen de Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per mail aan uw secretaris.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoons -gegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Verstrekking  van persoonsgegevens aan derden.

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. In de tabel van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens.

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen.

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiervoor expliciete toestemming van uw ouder of voogd te hebben.

Links naar andere websites.
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacy-en toestemmingsverklaring  is alleen van toepassing op websites van de Vereniging . Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die website te raadplegen.

Wijzigingen van het privacy beleid.

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Op de websites zal steeds de meest recente versie hiervan worden opgenomen.
De vereniging raadt u dan ook aan de Privacy-en toestemmingsverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per mail en via de websites te informeren

Contract gegevens.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wil verzoeken tot inzage, correctie en / of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact op nemen met de onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        secretaris B.V. Wieringermeer ’85.

E-Mail adres:                 cockverver@gmail.com

Telefoonnummer:          06-27180955

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens . Uiteraard helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens . Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens . U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.