Categorieën
Oud nieuws

Op naar een nieuw seizoen!

Beste biljarter, bestuurder, arbiter, vrijwilliger enz.,

2 februari 2021
Na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge was het wel duidelijk. De door ons graag geziene herstart van de biljartcompetitie in dit lopende seizoen zit er niet meer in.

Op naar een nieuw seizoen
We hebben dan besloten het lopende seizoen als afgesloten te beschouwen en vooruit te kijken naar een nieuw, hopelijk Corona-vrij seizoen. Ook al zijn er in het begin van dit lopende seizoen wel een aantal wedstrijden (zowel PK als teams) gespeeld, brengen we hiervoor geen inschrijfkosten in rekening.

Nieuw biljartseizoen (2021 – 2022)
De competitieleiders gaan uit van dezelfde indeling en opzet als het afgelopen niet gespeelde seizoen. Ook zo mogelijk bij dezelfde locaties.
Wilt u weer voor 1 juni bij de wedstrijdleiders de spelers c.q. teams aanmelden?

Voor PK Arnolda kost: wedstrijdleiderpk@knbbnwn.nl
Voor teams Hans Cillessen: teams-nwn@knbbnwn.nl
Voor recreanten Aad Borst: recreantenwl@knbbnwn.nl

KNBB
Vanuit de KNBB was er eerder sprake van dat er misschien toch een nationaal kampioenschap wordt georganiseerd. De districten zouden dan per discipline één speler hiervoor afvaardigen. Tot nu toe is het vanuit de KNBB stil gebleven. Komt er nieuws, berichten we u dat uiteraard.

Voorzitter- secretarisoverleg
Jaarlijks organiseren we in februari een voorzitter-secretarisoverleg. Dit doen we vooral om openhartig met elkaar te spreken. Horen wat er zoal wat in het district leeft. Wat gaat goed, en wat kan misschien beter. We slaan 2021 over en hopen u in 2022 weer te mogen begroeten.

ALV
Net zoals afgelopen jaar willen we de algemene ledenvergadering in dit najaar houden. Uiteraard wordt u hiervan tijdig in kennis gesteld.

Lokale ondersteuning voor plaatselijke toernooien
Vanuit het bestuur willen we na deze pandemie plaatselijke biljartinitiatieven ondersteunen. Met name omdat de horeca een dramatisch jaar achter de rug hebben. Heeft u een idee, kom ermee!

Vacature districtssecretaris
Jammerlijk is tot nu toe geen enkele reactie hierop binnengekomen. De huidige secretaris neemt tijdens de komende ALV afscheid. Het zou natuurlijk mooi zijn dat er op dat moment een nieuwe secretaris benoemd kan worden. Wie wil?? Graag contact.

Tot slot:
Na zo’n lange tijd van stilzitten denken we dat ieder een weer reuze zin heeft in een nieuw biljartseizoen! En laten we vooral hopen dat het na 2 seizoenen kwakkelen dit keer een volwaardig seizoen wordt.
Kortom, graag snel tot ziens aan de biljarttafel!


Tot die tijd: Let goed op uzelf én op uw medemens en veel gezondheid gewenst.

Vragen/ opmerkingen:
Algemeen: bestuur
Inhoudelijk, wat betreft de competitie etc.: de wedstrijdleider per discipline.

Met vriendelijke groet,
bestuur district NWN

Info overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Info biljarten en Coronavirus:
Alle informatie over het coronavirus in relatie tot carambole biljarten vindt u via:
https://www.knbb.nl