Categorieën
Nieuws

District NWN Finale 3e klasse Driebanden

Op 20-22 en 23 oktober werd in het Biljartcentrum van B.V. Wieringermeer ’85 de District finale driebanden 3e klasse gehouden. Alle 8 finalisten, arbiters van District NWN en club en de andere aanwezigen werden door voorzitter Paul Wansink van Harte welkom geheten. Om 19.00 uur deelde wedstrijdleider Piet Karman de tafelbezettingen in en kon de finale van start gaan.

In de 1e ronde liet Richard van Es al duidelijk zien waar zijn kwaliteiten in het driebanden ligt. Cees Slagwater werd in de kortste partij (38 beurten ) verslagen.

In de 2e ronde liet Leo Roozendaal zien dat hij met een mooie serie van 4 zijn wedstrijd won van Jack de Wijn in 30 beurten. Ook won Richard zijn 2e partij tegen Dick Beerse.

De 3e ronde was een ronde waar Klaas Wiersma zijn 2e overwinning in 49 beurten boekte tegen Adrie Goudsblom.

De 4e ronde was spannend Richard tegen Marinus Tuithof, in 33 beurten kwam Marinus als trotse winnaar met 19 tegen 19 caramboles uit de strijd. Na de 4e ronde stond Richard aan kop gelijk als Klaas met 6 machpunten, Marinus, Leo, Jack en Adrie op 4 pnt., Cees met 2 pnt. en hekkensluiter Dick nog met 0 pnt. maar daar gaar verandering in komen verteld Dick.

Ronde 5 was niet de ronde van Richard na een moeizame partij won hij uiteindelijk in 59 beurten van Jack van Wijn met 21- 17. Maar wat Dick beloofde maakte hij waar, hij won zijn eerste partij in 45 beurten van Adrie Goudsblom. Richard 8 pnt. en Marinus , Leo en Jack op 6pnt. maken nog steeds kans op plaatsing voor het Gewest.

Ronde 6. De spanning onder de spelers wordt steeds groter. Klaas speelde een super partij in 32 beurten was hij uit met 18 caramboles, Richard had de gelijkmakende beurt met nog 2 te gaan en deed wat hij als koploper moest doen en maakte met 21 remise. De punten werden verdeeld. Ook Marinus en Jack bleven strijden voor de eerste 3 plaatsen en won hun partijen. Richard 9 punten, Marinus op 8 pnt. Klaas 7 pnt. Jack, Adrie en Leo op 6 pnt.

Ronde 7 de finale ronde. Alles was nog mogelijk Jack won als eerste zijn partij tegen Dick in 30 beurten +2, Marinus verloor zijn partij tegen Adrie in 53 brt. met 14-15. Cees won van Klaas met 18-11 en Richard won overtuigend met 21 -10 van Leo. De Kampioen is bekend !

Uitslagen lijst 3e klasse Driebanden District Noord West Nederland
District Kampioen 2021/2022 Richard van Es

StandSpelernaamMatchpuntenGemiddeldeHoogste serie
1Richard van Es110,5358
2Marinus Tuithof80,3715
3Jack de Wijn80,3474
4Adrie Goudsblom80,2594
5Leo Roozendaal80,2995
6Klaas Wiersma70,3235
7Cees Slagwater40,2592
8Dick Beerse20,2393

Na een gezellige en sportieve finale bedankte de voorzitter alle spelers, arbiters , wedstrijdleiding en meewerkende leden van B.V. Wieringermeer’85 hartelijk voor hun inzet en beloonde deze met een heerlijke fles wijn of chocolade. Namens het district NWN hing voorzitter Wansink de fel begeerde District NWN medailles om en vroeg de spelers 1en 2 en reserve 3 of deze bereid waren het district te vertegenwoordigen op het Gewestelijke finale in Abbekerk, volmondig werd daar ja op geantwoord.  Om 16.45 uur sloot voorzitter Wansink deze sportieve finale af.

Categorieën
Nieuws

Kadertoernooi 15/17/18 September

Kadertoernooi NWN Bij B.V. Wieringermeer `85 in Slootdorp 15, 17 en 18 september 2021

Paul Wansink vraagt in zijn afsluitingsspeach op het einde van het toernooi wie bereid is om verslag te doen van het afgelopen toernooi. Dit verslag zal dan geplaats worden op de site van NWN. Paul kijkt hierbij nadrukkelijk mijn kant op en spreekt daarbij vragend mijn naam uit, met de hoop dat ik wel zal toehappen….nou vooruit dan maar. Het is ook de moeite waard geweest om hieraan te mogen deelnemen.

Biljarten is op het al of niet groene laken leren, oefenen, presteren, hobbyen, recreëren, entertainen en ook een vorm van kunst heb ik horen vertellen. Maar daarnaast is het zeker een gelegenheid om op bepaalde momenten de kans te pakken al of niet bekende mensen te ontmoeten en te spreken; vaak over alledaagse zaken.

Natuurlijk wil iedereen, die dit leest, graag allerlei details weten over wie hoe en wanneer tegen wie gespeeld heeft. Maar dat zal slechts een rijtje van allerlei data inhouden, waarbij deze data door iedereen weer anders vertaald zullen worden naar eigen inzicht. En daar ben ik niet zo van. Ik wil over dit toernooi verslag doen van de lokaliteit, de spelers, de arbiters, de mensen van de catering, de schrijvers en de belangstellenden.

Alle spelers worden door Arnolda Kost, wedstrijdleider van het district NWN, uitgenodigd voor deelname aan dit toernooi. Hierin staat, dat het toernooi zal worden gehouden in de prachtige lokaliteit Dorpshuis Slootdorp. Het is altijd een genot om hier te mogen spelen; puik materiaal, nieuwe ballen!, vriendelijke ontvangst en altijd de professionele ondersteuning van 8 officiële arbiters. De wedstrijdleiding is dan in handen van Piet Karman die altijd serieus en onverstoord alles systematisch verwerkt op de computer. Ook zijn vervanger op de laatste speeldag is voorzien van dezelfde kwaliteiten.

Het is voor de deelnemende spelers een genot, dat er zoveel betrokkenheid is van de leden van de vereniging. Op alle speeldagen is bij elke speeltafel een clublid om de resultaten op papier te zetten.

Natuurlijk zijn biljarters van het type ”individualist”. Maar toch ook van “Kijk mij nu eens lekker ballen”. Je wilt gezien worden. Je wilt dat jouw spel gezien wordt; de opbouw van het systeembiljarten, het ogenschijnlijke gemak waarmee de kleinste positie klein wordt gehouden en de grootste stootbeelden een van tevoren onmogelijke verzameling op de lijn als resultaat laten zien…kunst wordt er dan gefluisterd!

Alle spelers hebben het in zich om zo goed en mooi mogelijk te presteren op het laken. Of dat ook daadwerkelijk lukt, hangt van allerlei factoren af. Zo kan het gebeuren, dat je te snel beslist, te zacht of te hard stoot, de verkeerde bal stoot, de verkeerde oplossing voor het stootbeeld hanteert. Natuurlijk is een goede gezondheid en conditie een eerste vereiste, maar ook het vertrouwen in je eigen kunnen is zeker gewenst. Afleiding is de vijand van de concentratie. Oog-hand coördinatie op niveau is iets wat jarenlange training vereist. Gemakzucht zal deze jarenlange oefening in luttele seconden neerslaan en jou op je stoel doen belanden. Onderschatting van de kwaliteiten van je tegenstander zal je de winst van de wedstrijd kunnen kosten. Al met al zijn er zo vele zaken, die bepalen of jouw biljartvaardigheden matig of subliem tot uiting zullen komen.

Rest mij nu nog om over te gaan tot de meest noemenswaardige momenten van de deelnemers.

Marco Hink (90 car 38/2) wil ervaren wat het is om kader te spelen en met zijn rustige spel laten zien, dat hij zich ontwikkelt en dat biedt perspectief voor de toekomst.

Joop Roelands (180 car 38/2) weet zich niet op verwacht niveau te handhaven en heeft slechts te korte momenten waarop zijn klasse naar voren komt.

Willem Hummel (200 car 57/2) is meteen bereid om bij uitval van Siem Bruin mee te doen. Willem is een speler die er altijd bij is om met degelijk en rustig spel de tegenstander op de stoel te houden. Deze keer lukt hem dat net iets te weinig.

Rob Kok (220 car 38/2) heeft zaterdag met twee mooie partijen en hoge series zijn klasse getoond en laat daarmee het teleurstellende begin van woensdag en vrijdag ver achter zich.

Pieter v.d. Geest (220 car 57/2) weet soms alles te kunnen en dat ook nog in één beurt en ook weer even alles kwijt te zijn. Afstevenend op de eerste plaats, moet hij toch anderen voor laten gaan.

Harry Entes (90 car 38/2) doet voor de eerste keer mee met dit toernooi en laat zien, dat hij wel degelijk thuishoort in de groep “kaderspelers”. Betere en mindere partijen brengen hem naar het brons.

Kees Klijbroek (200 car Neo 57/2) Heeft het moeilijk met zijn discipline, maar laat herhaaldelijk zien dat hij de kunst van het verzamelen, plaatsen en het positiespel als geen ander beheerst. Zijn inzet, doorzettingsvermogen en wedstrijdmentaliteit brengt hem naar het zilver.

Piet v.d. Geest (120 car 57/2) heeft de winst van alle partijen naar zich toegetrokken en is daarmee de ultieme winnaar van dit toernooi geworden!

Bij het afsluitende gedeelte van het toernooi worden de resultaatlijsten door de wedstrijdleider uitgedeeld. De winnaar deelt lovende woorden uit naar de vereniging, de arbiters, schrijvers, catering, bezoekers en medespelers. Paul Wansink spreekt namens de vereniging zijn trots uit om dit prachtige toernooi te mogen organiseren en hoopt het in de toekomst nogmaals te mogen doen.

Het gebruikelijke handenschudden tussen de arbiters en de spelers brengt dit toernooi ten einde.

Het is een mooi toernooi geweest; mooie gelegenheid, fijn publiek op alle speeldagen, prima arbiters en schrijvers, goede verzorging vanuit de keuken, prima wedstrijdleiding. Dit is voor herhaling vatbaar.

Met sportieve groet,

Joop Roelands

Categorieën
Nieuws Regelement

Notule Jaarvergadering 02-09-2021

Aanwezig: Adrie van Beekveld, Piet Braaksma, Paul Carstens, Jens Droog, Albert Ganzinga, Jan Goverse, Piet de Haan, Lieuwe Hiemstra, Winfried Hoogenboom, Piet Karman, Ger Kooij, Leo Onnekink, Edwin van Schagen, Henk van Schaik, Jan van Scheyen, Jaap Schipper, Simon Schotte, Huub Smit, Jan Stam, Loek Valk, Paul Wansink, Frans Vreman, Cock Verver.

Afwezig: Thijs de Groot (afbericht), Nanno Leyten (vakantie), Fred Schaafstra, Patrick Stam, Martin Tjipjes, Joop Tjipjes.

1. Opening door de voorzitter.
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij geeft aan dat hij blij is dat Covid op z’n retour is en dat het prettig is dat we in zo grote getale zijn gekomen. Wel benadrukt hij de noodzaak om de Coronamaatregelen van 1,5 meter, handen wassen e.d. zo zorgvuldig mogelijk te blijven handhaven.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt vastgesteld zoals hij is, alleen agendapunt 7 en 8 worden omgedraaid.
3. Notulen vergadering 3 september 2020, zijn door de secretaris wissel niet gemaakt.
De voorzitter licht toe waarom er geen notulen van vorig jaar gemaakt zijn.
4. Ingekomen- en uitgaande stukken.
* Er is informatie naar de leden gestuurd over de Coronamaatregelen die wij als vereniging getroffen hebben.
* De KNBB gaat de normen aanscherpen rond de registratie van leden in Renflex. Daar staan de gegevens van alle leden en spelers van teams en PK’s vermeld. In verband met zorgvuldige communicatie dienen deze gegevens goed te worden bijgehouden (actie secretaris).
* Inschrijfformulieren voor PK’s en teamen moeten op de originele KNBB formulieren worden aangeleverd. De KNBB kan de gegevens dan inlezen en verwerken. (actie secretaris).
* Er gaat een brief uit naar de sponsoren. Sponsoren zijn van groot belang voor de inkomsten van onze vereniging. (Actie Voorzitter). Iedereen wordt verzocht na te denken over en uit te kijken naar mogelijke sponsoren, zoals winkels en bedrijven. Sponsoren krijgen specifieke aandacht op onze website en hun advertentie wordt op de schermen vertoond tijdens wedstrijden en toernooien. Kosten € 150,00 per jaar. Als je iemand weet, meld het aan bestuur zodat wij verder actie kunnen ondernemen.
5. Toernooien (van Schagen en Nieuwjaars).
* Het Nieuwjaarstoernooi zal plaatsvinden op 14 en 15 januari 2022.
* Het van Schagen toernooi zal plaatsvinden op 1 en 2 april 2022.
* Er is een verzoek binnen gekomen om bij ons de gewestelijke finale dames in april 2022 te laten plaatsvinden en de districtsfinale bandstoten 3e klasse in januari 2022. Dit zal extra druk leggen op onze leden i.v.m. arbitreren, tellen, kantinedienst. De voorzitter vraagt reactie van de leden, willen we dit wel of niet aannemen. Unaniem wordt besloten de finales bij onze vereniging te organiseren. Zowel vanuit sportief als financieel oogpunt is dit interessant.
6. Contributie 2021 / 2022. De voorzitter stelt voor om voor dit seizoen de contributie te verlagen naar € 50,00. Dit vanwege de beperkte mogelijkheden om te biljarten in het afgelopen jaar. De financiële positie van de vereniging is gezond. Het leidt niet tot problemen. De vergadering gaat unaniem accoord.
7. Bestuursverkiezing penningmeester, aftredend en herkiesbaar? Ger Kooij.
De penningmeester is aftredend en herkiesbaar. Ger wordt met applaus herkozen. Hij geeft aan te werken met een voor hem prettig programma. Omdat dit mogelijk zijn laatste periode wordt, verzoekt de voorzitter iedereen om na te denken over het overnemen van deze functie. De opvolger zou dan een periode met Ger mee kunnen draaien om in te werken. Heb je belangstelling? Meld je bij een bestuurslid.
8. Verslag penningmeester 2020 / 2021.
Tegenover verminderde inkomsten vanwege Corona staan ook verminderde uitgaven. Het financieel overzicht wordt toegelicht door Ger. We zijn een gezonde vereniging met voldoende reserves.
9. Uitleg nieuwe website WM’85 en als onderdeel WBC.
Paul toont de nieuwe mogelijkheden van de website. Het is de bedoeling dat alle info daar te vinden is. Er wordt steeds minder rechtstreeks naar de leden gestuurd. De site is een bron van informatie. De diverse links leiden je snel en overzichtelijk naar de informatie waar je naar op zoek bent, zoals biljartpoint, wedstrijdschema’s, KNBB en straks bijv. ook het bijvoorbeeld het keukenrooster. Ook kun je thuis de wedstrijden die gespeeld worden live meekijken. Op de site vind je de scoreborden van elke tafel waarop gespeeld wordt.
10. Wat verder ter tafel komt.
*Kantinedienstrooster volgt (actie Winfried)
* Rond het gebouw is weer wat groenonderhoud noodzakelijk. (Actie Piet en Ab).
11. Rondvraag.
Winfried: We starten met de nieuwe competitie. Alle oude uitslagen worden verwijderd.
Paul: Vanaf volgende week spelen we weer met arbiters aan de tafel. Er dient zowel op de schermen als op papier geteld te worden!
Jan Stam: Graag vaste koppels voor de kantinedienst die vervolgens over de weken rouleren. Dit wordt door de vergadering aangenomen.
Frans, Jaap, Huub en Simon stoppen als clubarbiter om gezondheidsredenen.
Paul W: Geeft aan dat er weer een arbitercursus georganiseerd gaat worden. Door het wegvallen van een aantal arbiters is aanvulling zeer noodzakelijk.
Simon: Heeft er iemand een rollator over die in de kantine mag blijven staan? Adrie heeft er één beschikbaar, waarvoor dank.
Paul W: Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alles binnen de vereniging. Dit is geregeld in de Wet Bestuurlijke Aansprakelijkheid. Dit dient opgenomen in het huishoudelijk reglement. Mogelijk later ook in de statuten, maar daarvoor is de inzet van een notaris noodzakelijk. Vanwege de kosten wordt dit nog even vooruitgeschoven.

Wel is voor de vereniging een aansprakelijkheidsverzekering voor ongevallen.

Cock Verver

Secretaris

Categorieën
Nieuws

So we climb the hill together……..after Corona

Dat was de slotzin van ons openingswoord in de nieuwsbrief van maart jl. En het lijkt erop dat we dat met een groter aantal leden gaan doen. In mei namen de ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op de IC’s gelukkig af en waren er verruimingen op de coronaregels mogelijk. Maar het ledenaantal van KVC nam in die periode toe, dagcompetitie naar 3501 (+ 104), avondcompetitie naar 15580 (+261) en niet competitie naar 1679 (+50).
Dat stemt ons tevreden alhoewel we nog moeten afwachten wat er in juli gebeurt, de maand dat veel verenigingen hun ledenadministratie “opschonen”.

Eerder schreven wij al dat inschrijfgelden voor niet gespeelde competities terugbetaald zouden worden en dat is gebeurd. Ook de districten hebben in grote mate gelden teruggestort naar hun leden. Restitutie van contributie zat er
niet in, dat hebben we ook uitgelegd. Dat leverde toch ook weer vragen en verzoeken op van districten en verenigingen.

Nu is het financiële resultaat over 2020 bekend, inmiddels heeft de accountants- en FACcontrole plaats gevonden en weten we waar we staan

Het resultaat is dat het bestuur van KVC in samenspraak met de ALV van 19 juni heeft besloten om op de contributie voor 2021/2022 voor de avondcompetitiespelers een reductie van € 6 en op de contributie voor dagcompetitiespelers een reductie van € 3 te geven. In augustus wordt de normale contributie gefactureerd en na betaling van die factuur krijgen de verenigingen de reductie over de betaalde dag- en avondcompetitiespelers teruggestort. Deze handelswijze is noodzakelijk omdat het NOC*NSF de basisfinanciering/subsidie baseert op de behaalde omzet.

Daarmee wordt het financiële resultaat over 2020 bijna geheel teruggegeven. Dit als dank aan alle leden die loyaal gebleven zijn aan KNBB/KVC en een welkomstgeschenk aan nieuwe leden, zodat we in nog grotere getale het nieuwe seizoen in augustus/september kunnen beginnen en … volledig kunnen uitspelen.


Coronaregels voor horeca en sportkantines

Vanaf 26 juni zijn bijna alle beperkende maatregelen voor horeca en sportkantines vervallen. Slechts enkele regels blijven voorlopig van kracht. De overblijvende regels zijn voor binnen en buiten gelijk. Welke regels blijven, hangt af van de vraag of men een bewijs van volledige vaccinatie dan wel een recent bewijs van een negatieve testuitslag (niet ouder dan 48 uur) kan laten zien, een zogenaamd coronatoegangsbewijs.

Zonder coronatoegangsbewijs geldt:

 • Een vaste zitplaats is verplicht.
 • Men houdt 1.5 meter afstand van elkaar.
 • Men dient zich te registreren en desgewenst mee te werken aan een gezondheidscheck.
 • Handen wassen blijft verplicht.

Met coronatoegangsbewijs geldt:

 • Geen verplichte vaste zitplaats.
 • Geen verplichte 1.5 meter onderlinge afstand.
 • Handen wassen blijft verplicht

Concreet betekent dit:

Wil een lokaalhouder geen onderscheid maken tussen klanten, dan blijft het 1.5 meter afstand houden en gaan zitten.
Wil hij de 1.5 meter regel en het verplichte zitten loslaten, om meer mensen te kunnen bergen, dan mag hij uitsluitend mensen binnenlaten die een toegangsbewijs kunnen laten zien.
Zie ook: www.knbb.nl/nieuws.coronamaatregelen-sportkantines-en-horeca.


Aan de leden en wedstrijdleiders van de KVC-districten

Beste KVC-leden,
Nu we straks weer gaan biljarten in het nieuwe seizoen 2021-2022, hebben we binnen ons bestuur gesproken over de aanvangsmoyennes. Aangezien we afgelopen seizoen als niet gespeeld beschouwen, ligt het voor de hand dat we beginnen met dezelfde aanvangsgemiddeldes van het seizoen 2020-2021.
Dit is voorgelegd aan de commissie Wedstrijdzaken van KVC. De vergrote meerderheid was het met deze stelling eens. Dat neemt niet weg dat onze districten autonoom zijn en dus zelf kunnen beslissen welk aanvangsmoyenne er gekozen wordt.

Ik kan me voorstellen dat wanneer er in het vorig seizoen al voorwedstrijden en districtsfinales zijn gespeeld, dat de wedstrijdleider deze gemiddeldes laat meetellen voor het aanvangsgemiddelde in het nieuwe seizoen. Aan het eind van de coronapandemie ben ik veelvuldig gemaild of gebeld met de vraag, hoe het nu eigenlijk moest met dat aanvangsgemiddelde voor zowel de PK’s als voor de Landscompetitie. Dit geeft mijns inziens aan dat heel veel wedstrijdleiders varen op het kompas van de commissie WCB.

Het zou in mijn ogen dus een goede zaak zijn, als alle districten zich zouden conformeren op wedstrijdtechnisch gebied aan de reglementen van de Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport en het bestuur van KVC.

Wat betreft de andere zaken zoals financieel beleid en dergelijke, blijft men autonoom mits men niet handelt in strijd met de reglementen van de KNBB/KVC. Ik zou daar graag met jullie over van gedachte willen wisselen in de jaarlijkse gewestelijke ronde.

Verder wens ik iedereen een sportief en vooral plezierig seizoen 2021-2022 toe.

Piet Verschure
Portefeuillehouder Breedtesport

Voor een kort verslag van onderstaande vergaderingen verwijzen wij u graag naar de desbetreffende artikelen op de website:
KVC Algemene Ledenvergadering 19 juni 2021: https://www.carambole.nl/nieuws/verslag-voorjaarsvergaderingkvc

Bondsraadvergadering 26 juni 2021: https://www.carambole.nl/nieuws/een-terugblik-met-hoop
Het uitgebreide verslag van de ALV van 19 juni jl. wordt binnenkort naar de districtsbestuurders gestuurd.

Het KVC bestuur wenst u fijne zomermaanden en hoopt op een goede start in het nieuwe seizoen!

Categorieën
Nieuws

Binnenkort weer open.

Beste biljartvrienden van W.B.C. en Wieringermeer’85,

We hebben er maanden lang naar uitgekeken, maar eindelijk mogen wij binnenkort ons geliefde spelletje weer spelen. De voorzitter heeft alle kanalen bekeken wat er wél of niét mogelijk is om ons geliefde spelletjes weer te beoefenen.

We mogen binnenkort weer open en dat betekent weer Biljarten! Binnensportlocaties gaan weer open onder voorwaarden.

Besluitvorming ten aanzien van de volgende versoepeling op dinsdag 1 juni hierin wordt meer bekend gemaakt over de 3e stap, die gepland staat voor 9 juni. Hierin wordt de versoepeling voor binnensport ook bekend gemaakt. Maar…. de Veiligheidsregio NHN meldt in “FAQ bij tijdelijke maatregelen bij binnensporten” dat; indien een locatie als een binnensportlocatie als een spellocatie kan worden aangemerkt b.v. bowlen of snooker kan de locatie open voor het beoefenen van de sport, niet voor vermaak. Dat geeft ons de ruimte om het biljarten weer te oefenen. De eventueel aanwezige kantine blijft binnen tot nadere mededelingen gesloten.

Vanaf maandag 7 – en dinsdag 8 juni kan W.B.C. en woensdag 9 – en donderdag 10 juni kunnen wij weer een begin maken met de clubavonden.

Dat betekent dat wij niet in één keer alle spelers weer op de clubavond willen ontvangen maar starten met b.v. 10 leden W.B.C. op maandag en 10 leden op de dinsdagavond. Voor Wieringermeer’85 b.v. 14 leden op de woensdagavond en b.v. 14 leden op de donderdagavond. De clubavond competitie begint indien toegestaan (maar daar gaan we nu vanuit) in september.

Maar dat willen wij wel doen met handhaving van de corona maatregelen.

1. Houdt 1½ meter afstand van elkaar.
2. Was regelmatig je handen.
3. Blijf weg als koorts hebt of verkouden bent.
4. Hoest en nies in je ellenboog.
5. Maak na iedere partij de toetsenborden schoon.

De maatregelen in het biljartcentrum die voor de lock-down van kracht waren blijven ook nu nog gehandhaafd. De wedstrijdleider zal er op toezien dat de maatregelen gerespecteerd worden. Dat neemt niet weg dat wij er met z’n allen ervoor kunnen zorgen dat we weer vrij kunnen biljarten. Spreek elkaar er op aan als je ziet dat een biljarter de maatregelen uit het oog verliest.

Nu mag binnen nog geen drank worden geserveerd, hopelijk is ook dit dorstlessende probleem vanaf 9 juni niet meer van kracht en kunnen we de koelkasten weer rijkelijk aanvullen. Buiten een drankje laten brengen tot 22.00 uur mag wel

Veel biljartplezier,

Paul Wansink, voorzitter WM’85

Ps. Zelf ben ik van maandag 24 juni t/m ± 12 juli met vakantie.

Categorieën
Nieuws

Biljartvereniging Wieringermeer’85 ziet de toekomst positief tegenmoed!

De definitie van positiviteit is dat je dingen willen zien die overeenkomen met wat jij wil zien.  

Steeds meer mensen in onze omgeving hebben hun eerste vaccinatie tegen die verschrikkelijke wereldwijde coronaziekte achter de rug.

Corona virus Doordat alle leden zich goed aan de genomen maatregelen hebben gehouden is coronaleed gelukkig (voor zover ik het kan overzien) binnen onze vereniging bespaard gebleven. Helaas is door het kabinet vanwege de hoge ziekenhuisbezettingen op de IC’s  de binnensport nog steeds niet vrijgegeven, maar er komt licht aan de horizon.    

Lente water zon Vandaag is voor het eerst medegedeeld dat het aantal besmettingen is gedaald. De lente komt er aan, is dat goed nieuws in de strijd tegen corona? Als het allemaal zo gaat zoals het nu gaat… Ja. Viroloog Louis Kroes van het LUMC te Leiden laat weten via een bericht in het AD; de Lente gaat samen met vaccinatie en de bijbehorende immuniteit een enorme daling geven van het aantal coronabesmettingen. Laten we hopen en er vanuit gaan dat de heer Kroes daarin gelijk heeft.     

De angst voor het virus is in de loop van de tijd wat afgenomen, het keerpunt is bereikt. Voor ons zou het kunnen betekenen dat wij, zij het in opgesplitste groepen wellicht in juni /juli weer onze geliefde biljartsport weer zouden kunnen beoefenen. En laten we eerlijk zijn wie zou dat na bijna een jaar niet kunnen biljarten niét willen, Iedereen toch!  

Positief eindigen….. nog even geduld hebben en dan is het zover!  

Paul Wansink, voorzitter    


Kijk regelmatig op de site naar de nieuwe berichten. 

Zoals al eerder vermeldt sturen we geen berichten meer per direct naar de leden maar plaatsen wij deze op onze nieuwe website.  

Op de site zal worden vermeldt wat de laatste stand van zaken is betreffende de corona maatregelen een andere mededelingen. Zodra er door de overheid nieuws beschikbaar komt zullen wij u hierover informeren. Het bestuur zal in overleg een besluit nemen en u op de hoogte brengen wanneer er weer gebiljart mag worden.  

Categorieën
Nieuws

Prettige Paasdagen 2021

Beste Clubleden,

Het is alweer enige tijd geleden dat wij een positief bericht hebben kunnen sturen. Niet dat wij nu gaan vertellen dat we weer mogen biljarten, nee dat zit er vanwege de corona nog steeds niet in. Maar… er komt hoop aan de horizon. Velen van ons hebben al een vaccinatie gehad en de komende periode gaat het vaccineren in een stroomversnelling (is ons beloofd). Hopelijk kunnen we in september weer aan de club competitie en aan de PK’s en teamwedstrijden deelnemen. Een groot moment waar wij allen naar uitkijken.

Tot die tijd hopen we maar op een mooie zomer waarin iedereen zijn eigen gang kan gaan. Wellicht mogen we dan weer in klein comité aan de binnensport beginnen, laten we het hopen.

Het bestuur wenst iedereen hele gezellige Paasdagen toe en houdt moed, er komt weer een tijd dat we allemaal weer aan de tafel staan om ons geliefde biljartspelletje te spelen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Paul Wansink, voorzitter

Categorieën
Nieuws

KNBB Nieuwsbrief Maart 2021

THE HILL WE CLIMB …

Was de titel van de prachtige en inspirerende voordracht van Amanda Gorman tijdens de inauguratie van Joe Biden. Wat heeft dat met biljarten te maken en wat moet dat in deze nieuwsbrief, zult u denken. Niets of iets? Dat laatste!

Na een heftige verkiezingsstrijd en oplopende onrust in Amerika staat Joe Biden voor de lastige taak het land overeind te houden. De voordracht van Amanda zal hem en alle Amerikanen daarbij helpen. In biljartland is het niet anders. De uitbraak van corona heeft de biljartsport stil gelegd. Eerst in maart en in tweede instantie in september 2020. Aangescherpte maatregelen in december en een verlengde lockdown, met als klap van de veel genoemde hamer, de avondklok.

Onrust in ons biljartwereldje, vragen over restitutie van contributie, teruggave van inschrijfgeld waren daar uitingen van. Wat gaan onze leden doen, zeggen ze op of blijven ze loyaal? Restitutie van contributie behoort niet tot de mogelijkheden, hebben wij u al eerder uitgelegd. Maar omdat het uitspelen van competities niet voor de hand ligt, heeft het bestuur van KVC besloten de inschrijfgelden van de diverse landelijke competities terug te betalen. Meerdere districten doen dat ook met de door hen ontvangen inschrijfgelden, vertrouwend op de loyaliteit van de leden.

En midden in die onrustige periode was daar dan de Duke Challenge. Een invitatietoernooi met gevestigde namen en aanstormend talent. Het werd een prachtig evenement, uitgezonden door Ziggo Sport en bekeken door meer dan 200.000 biljartliefhebbers per dag. En een gedroomde winnaar, Dick Jaspers. Medeorganisator Harry Mathijssen van de stichting BEN, bedankte tijdens het driedaagse toernooi meerdere keren de sponsoren, Ziggo Sport, Kozoom en de KNBB. Willem La Riviere, bondsdirecteur, heeft veel lobbywerk verzet bij en met het NOC*NSF om dit evenement “op de kaart” te krijgen.

Wij vertrouwen erop dat dit lobbywerk onze leden en de andere 180.000 Challenge-kijkers aanspreekt, inspireert en dat het leidt tot ledenbehoud of nog beter, tot groei van ons ledenaantal. Hoe groter de KNBB/KVC, hoe sterker we staan!

SO WE CAN CLIMB THE HILL …….AFTER CORONA!


Biljartevenement Merwestein: eind juni 2021

Tijdens de ALV van 19 december 2020 hebben we de districten meegedeeld dat de teamcompetitie en de daaropvolgende Landsfinale dit seizoen niet meer doorgaan. Wel willen we bekijken of we een nationaal biljartevenement kunnen organiseren in de periode waarin normaal gesproken de Landsfinale zou plaatsvinden: in juni 2021 in sporthal Merwestein. Aan dit evenement kunnen spelers uit de volgende categorieën deelnemen: Avondbiljart – Dagbiljart – Dames – Jeugd en Rolstoelbiljart.
Het evenement betreft de spelsoorten kader 38/2, libre, driebanden en bandstoten op de kleine tafel. Er zal gespeeld worden op basis van het intervalsysteem.

Per district mag per spelsoort en klasse 1 deelnemer en een reservespeler worden opgegeven. De reserves kunnen worden ingedeeld indien er niet genoeg inschrijvingen zijn. Opgegeven deelnemers moeten lid zijn van KVC.

In deze coronatijd kan het moeilijk zijn om te bepalen wie er door het district wordt afgevaardigd.
Suggesties hiervoor zijn:

 • Als er de tijd voor is, zou men nog voorronden kunnen spelen.
 • Als er districtsfinales zijn gespeeld, kan men de kampioen afvaardigen.
 • Zijn er helemaal geen voorronden of finales gespeeld en is er te weinig tijd om nog iets te organiseren, zou men de kampioen van vorig seizoen in kunnen schrijven.

De poulewedstrijden van de avondbiljarters zullen op een doordeweekse dag gespeeld worden en de finales op één dag in het weekend.
De dagbiljarters spelen hun wedstrijden allemaal op één dag doordeweeks.
De dames, rolstoelers en de jeugd spelen alles op één dag in een weekend.
Daarnaast reserveren we nog één dag in het weekend voor de vrijwilligersdag.

Inmiddels zijn alle districten via een brief hierover geïnformeerd. Wij zullen uiterlijk 1 mei a.s. beslissen of dit evenement wel of niet kan doorgaan, in verband met de coronamaatregelen.


NK biljarten 2021 voor teams met VG-spelers

Aan iedereen die het VG-biljarten een warm hart toedraagt

In het weekend van 6 en 7 februari zou weer het NK biljarten voor teams
met VG-spelers georganiseerd en gespeeld worden.
Helaas heeft Covid ook roet in dit smakelijke weekend gegooid en kon dit
niet doorgaan. Wel zijn er mooie herinneringen aan vorig jaar vastgelegd in een filmpje. De VG-commissie spreekt vooral de wens uit dat ze volgend jaar dit mooie evenement weer mogen organiseren.

Kijk op: www.https://youtu.be/4nVuFJSE8sM


METEN IS WETEN, VEEL WETEN IS VEEL BILLIJKEN!

Het bestuur van KVC wordt met een zekere regelmaat benaderd door verenigingen met de vraag of er contributie en/of inschrijfgeld terugbetaald wordt. Naast de beantwoording van die individuele vragen hebben wij daar ook in onze nieuwsbrieven aandacht aan geschonken.

Het is van groot belang dat de sportinfrastructuur, onze verenigingen, overeind blijven. Wellicht ten overvloede wijzen wij u en hen (via de website) nog op de regelingen die van kracht zijn.
Zie https://www.carambole.nl/nieuws/kabinet-verlengt-specifieke-steunmaatregelen-sport

Om onze verenigingen nog beter te kunnen begrijpen en te informeren, willen wij graag meer inzicht krijgen in het beleid dat de districten voeren m.b.t hun contributies en inschrijfgelden. Daarom hebben wij de districten verzocht om onderstaande vragen te beantwoorden:

 • Hoe berekent uw district de districtscontributie, per kalenderjaar of per wedstrijdseizoen?
 • Wat bedraagt de districtscontributie en bent u voornemens terug te betalen/verlagen, geheel of gedeeltelijk?
 • Wat bedraagt het inschrijfgeld voor de voorwedstrijden PK’s binnen uw district en bent u voornemens om de inschrijfgelden terug te betalen, geheel of gedeeltelijk?
 • Wat bedraagt in uw district het inschrijfgeld voor de teamcompetitie en bent u voornemens om geheel of gedeeltelijk terug te betalen?
 • Bent u voornemens om een (extra) bedrag te reserveren voor het seizoen 2021/2022?
 • Is onder uw leden de stemming : “juist nu moeten wij met ons allen de schouders onder onze KNBB zetten” of verwacht u een “leegloop” bij de binnen uw district aangesloten verenigingen?

Inmiddels is van het merendeel van de districten antwoord ontvangen. De uitkomsten zullen worden gedeeld met de districtsbesturen.


Voor de agenda: voorjaarsvergadering KVC

De eerstvolgende ALV van KVC is vastgesteld op zaterdag 5 juni 2021. Uiteraard zullen we moeten afwachten of dit een fysieke vergadering kan worden (heeft onze voorkeur) of dat we dit weer via Teams moeten organiseren. Hoe dan ook: noteer alvast de datum in de agenda!


TASO Subsidie voor biljartverenigingen en districten

Vraag nu aan ter compensatie voor het omzetverlies vierde kwartaal 2020

De TASO regeling is vanaf 19 februari geopend, en zal sluiten op 5 april.
Deze tegemoetkoming is voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Dit verlies moet het gevolg zijn van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. De organisatie moet financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

Artikel op website Carambole: https://www.carambole.nl/nieuws/taso-subsidie-voor-biljartverenigingen-endistricten


Voor meer informatie en aanvragen ga je naar: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursportcovid-19

Hierboven heeft u de nieuwsbrief van de KNBB Maart 2021 gelezen. Het origineel valt hier te downloaden/te lezen.

Categorieën
Nieuws

Alleen samen krijgen wij corona onder controle.

Premier Rutte heeft aangekondigd dat de lockdown in ieder geval duurt tot 15 maart 2021. Tot 15 maart geldt in Nederland tevens de avondklok tussen 21.00 uur en 04.30 uur. Een aantal maatregelen is versoepeld. Zo kunnen alle winkels vanaf 10 februari bestellingen laten afhalen en zijn de basisscholen vanaf 8 februari weer open.

Gezamenlijk moeten wij door de crisis komen, de snelle verspreiding van de Engelse variant drukt zijn stempel in héél Nederland. Door de lockdown mogen wij nog maar 1 persoon per dag van 13 jaar en ouder ontvangen. Binnensport locaties blijven gesloten, wat voor ons betekent voorlopig niet biljarten. Actuele informatie over het coronavirus kunt u vinden bij het RIVM.

Ik hoop ook dat wij het allemaal volhouden, iedereen beschouwd het nu wél als een serieuze bedreiging voor de mensheid. Handen schudden is er niet meer bij, 1.5 meter afstand houden begint al te wennen. Wat nog steeds niet went is, even gezellig naar een verjaardag of een knuffel geven. We moeten ons allemaal aan de regels houden, wij zijn er nog lang niet!

Wij missen allemaal onze geliefde biljartsport, het teamen en die gezellige donderdagavond. Wij zullen de KNBB en ons District NWN nauwlettend in de gaten houden betreffende de ontwikkelingen. Mochten er ontwikkelingen zijn dan laten wij u het zo snel mogelijk weten via de op dit moment nieuwe actuele website van Biljartvereniging Wieringermeer ’85. Onze berichten zullen steeds vaker via de website b.v.wm85.nl bekend worden gemaakt. Het moet voor u een gewenning worden daar wekelijks op te gaan kijken.

Wij hopen dat deze corona-pandemie snel voorbij is.

Sterkte allemaal en pas goed op jezelf en op elkaar.

Met vriendelijk sportgroeten,
namens het bestuur Paul Wansink, voorzitter

Categorieën
Nieuws

Even niet biljarten

Drie ballen in een doosje
Die liggen al een poosje,
Het krijtje alleen ernaast,
ze hebben geen haast.
Toch een mooi stilleven
Al is het maar voor even.
Verstilt en stilletjes,
’t Is wel erg killetjes.
Kijkend naar dat triest gezicht
Schrijf ik nu dat rot gedicht.
Denkend aan wat eens nog was,

toen nog ieder in zijn sas.
En hoe vergaat het nu de leden?
Hoe vaak wordt er wel gebeden
Wanneer mogen wij weer ballen gaan?
We zijn het zat, dat stille staan.
Nog een maand of twee of drie,
dan is er de remedie.
Dan: voor iedereen ‘een troost-je’
Geen ballen in het doosje.

Dit gedicht is gemaakt door Jan Larsen